✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉

ایــنجا همیــشه شـــب اسـت


برای یکبار هم که شده

باید زخم زبانها را کم کنم

بغضم میگیرد که من بیشتر از هر آدم دیگر به خودم زخم زدم

خودم را سرزنش کردم

کنایه زدم و مسخره کردم و تنبیه کردم

هیچوقت دست خودم را گرفتم؟

چه بر سر خودم آوردم؟؟

من به خودم خیلی بدهکارم

باید خودم را ببخشمنوشته شده در 1396/05/24 ساعت 02:32 ب.ظ توسط دختر ساکت . نگاه | |


آخرین مطالب
» norouz mobarak
» بی خیال
» ارتباط
» معترض
» روزهای بی پولی
» حس لذت
» بالاتر از سیاهی
» تقابل
» خاطرات مجازی
» هوای موافق
» صدای شب
» میبخشم
» شبیه من
» نباید عجله کنم
» سوال
» تصمیم
» خالی
» گم شدم؟
» یادآوری به خودم
» تنبیه
» شروع
» هشدار!
» گروهبندی
» its cold
» باران
» تسلیت
» نسخه سرنوشت
» بن بست رویا
» قانون مدیریتی دانه
» درد و دلهای امروزی

Design By : RoozGozar.com