✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉

ایــنجا همیــشه شـــب اسـت


وقتی آنقدر تند میدوی که نفست به سوزش می افتد

و سرت سبک میشود و پاهایت درد میگیرند

تعجبی ندارد که نتوانی افق را درست ببینی

گاهی لازم است بایستی

دستهایت را به زانوهایت تکیه بدهی

نفسی بگیری ، گلویی تر کنی و با دستهایت جلوی نور را بگیری

تا بتوانی ببینی افقهای دوردست رانوشته شده در 1396/04/19 ساعت 11:18 ب.ظ توسط دختر ساکت . نگاه | |


آخرین مطالب
» بالاتر از سیاهی
» تقابل
» خاطرات مجازی
» هوای موافق
» صدای شب
» میبخشم
» شبیه من
» نباید عجله کنم
» سوال
» تصمیم
» خالی
» گم شدم؟
» یادآوری به خودم
» تنبیه
» شروع
» هشدار!
» گروهبندی
» its cold
» باران
» تسلیت
» نسخه سرنوشت
» بن بست رویا
» قانون مدیریتی دانه
» درد و دلهای امروزی
» دورو
» دغدغه
» معجزه
» *من پیش از تو
» قفل درد
» قهرم

Design By : RoozGozar.com