تبلیغات
✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉ - سوال

✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉

ایــنجا همیــشه شـــب اسـت


انتخاب نه برای سوال " آیا به موسیقی گوش میدهید؟ " خیلی مسخره بود

انگار که سوال هم به من پوزخند میزد وگر نه ادامه نمیداد که چه آهنگی؟

اگر اینطور نبود در فرم استخدامی چه میکرد؟؟

ناتوانیم را به رخم میکشید و ناخنهایش را روی دستانم فرو میکرد

در عجبم که چه طور نپرسید " هنوز به یادش هستید؟؟ "

نوشته شده در 1396/04/6 ساعت 09:36 ب.ظ توسط دختر ساکت . نگاه | |


آخرین مطالب
» پیش به سوی....
» من1
» چشم انداز
» دغدغه
» چشمانت را ببند
» جایی برای گم شدن
» حسادت
» جنگ
» بی خیال
» ارتباط
» معترض
» روزهای بی پولی
» حس لذت
» بالاتر از سیاهی
» تقابل
» خاطرات مجازی
» هوای موافق
» صدای شب
» میبخشم
» شبیه من
» نباید عجله کنم
» سوال
» تصمیم
» خالی
» گم شدم؟
» یادآوری به خودم
» تنبیه
» شروع
» هشدار!
» گروهبندی

Design By : RoozGozar.com