تبلیغات
✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉ - دورو

✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉

ایــنجا همیــشه شـــب اسـتیکی از صفتهایی که ازش متنفرم دوروییه همیشه از آدمای دورو فاصله میگرفتم

با این حال خیلیم ازشون زخم خوردم ولی حالا احساس میکنم خودمم دورو شدم

البته یه دوروی بی آزار کسی که فقط آزارش به خودش میرسه به همه نشون میدم

آدم صبوریم اما در واقع نیستم احساس میکنم اگه نجنبم از دستش میدم دانشگاهمو

دوستمو شغلمو ...اما عجله همه رو از دستم در میاره شاید اگه موقع دانشگاه بازم صبر

میکردم و دوباره کنکور میدادم اگه صبر میکردم و اولین کاراموزی که بهم جواب مثبت

میداد رو نمیرفتم و منتظر جواب بقیه میموندم اگه انقدر از اطرافیانم طلبکار نبودم و

صبر میکردم در مقابل بی محبتیاشون در برابر بی اعتناییشون شاید اونام دلیل کارشونو

بهم میگفتن شاید عذر میخواستن اما من فقط عجله کردم و هنوزم ترس از دست دادن

دارم درد سنگینیه که همه ازت یه بت صبر بسازن و تو از درون مثل مذاب آتش بگیرینوشته شده در 1395/09/7 ساعت 04:31 ب.ظ توسط دختر ساکت . نگاه | |


آخرین مطالب
» پیش به سوی....
» من1
» چشم انداز
» دغدغه
» چشمانت را ببند
» جایی برای گم شدن
» حسادت
» جنگ
» بی خیال
» ارتباط
» معترض
» روزهای بی پولی
» حس لذت
» بالاتر از سیاهی
» تقابل
» خاطرات مجازی
» هوای موافق
» صدای شب
» میبخشم
» شبیه من
» نباید عجله کنم
» سوال
» تصمیم
» خالی
» گم شدم؟
» یادآوری به خودم
» تنبیه
» شروع
» هشدار!
» گروهبندی

Design By : RoozGozar.com