✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉

ایــنجا همیــشه شـــب اسـتلذت میتواند بوی پاک کن سه گوش سفید استفاده شده...

یا صدای کشیده شدن دستانی کوچک روی کاغذ برای بیرون ریختن آشغال پاک کن...

یا فشرده شدن بیش از حد انگشت اشاره اش روی مداد روزنامه ای باشد.
نوشته شده در 1396/08/17 ساعت 11:49 ق.ظ توسط دختر ساکت . نگاه | |


آخرین مطالب
» جنگ
» بی خیال
» ارتباط
» معترض
» روزهای بی پولی
» حس لذت
» بالاتر از سیاهی
» تقابل
» خاطرات مجازی
» هوای موافق
» صدای شب
» میبخشم
» شبیه من
» نباید عجله کنم
» سوال
» تصمیم
» خالی
» گم شدم؟
» یادآوری به خودم
» تنبیه
» شروع
» هشدار!
» گروهبندی
» its cold
» باران
» تسلیت
» نسخه سرنوشت
» بن بست رویا
» قانون مدیریتی دانه
» درد و دلهای امروزی

Design By : RoozGozar.com