تبلیغات
✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉ - تقابل

✉ خلوتگاه یک دختر ساکت ✉

ایــنجا همیــشه شـــب اسـتپسرها علیه دخترها...

دخترها علیه پسرها

کم حجابها علیه چادریها...

چادریها علیه کم حجابها

کارمندای دولتی علیه کارمندای خصوصی ...

خصوصی ها علیه دولتیها

آقا زاده ها علیه همه ...

همه علیه آقازاده ها

این حزبی علیه اون حزبی...

اون حزبی علیه این حزبی

فقرا علیه پولدارا...

پولدارا علیه فقرا
.

.

.

.

پایت را که از در خانه بیرون میگذاری

باید از دم پر هر بمب و خمپاره ای خودت را کنار بکشی

تا سالم برگردی

+ تهشم اینه که همه چی آرومه و ما چقدر متحدیمنوشته شده در 1396/07/10 ساعت 10:18 ق.ظ توسط دختر ساکت . نگاه | |


آخرین مطالب
» پیش به سوی....
» من1
» چشم انداز
» دغدغه
» چشمانت را ببند
» جایی برای گم شدن
» حسادت
» جنگ
» بی خیال
» ارتباط
» معترض
» روزهای بی پولی
» حس لذت
» بالاتر از سیاهی
» تقابل
» خاطرات مجازی
» هوای موافق
» صدای شب
» میبخشم
» شبیه من
» نباید عجله کنم
» سوال
» تصمیم
» خالی
» گم شدم؟
» یادآوری به خودم
» تنبیه
» شروع
» هشدار!
» گروهبندی

Design By : RoozGozar.com